Odvlhčovače - tepelné čerpadlá | odvlhcovac.sk

 
 
 
 

Bazénové odvlhčovače

Odvlhčovanie miestností s bazénom je špecifický problém, ktorý sa pri stavbe bazénov v rodinných domoch u nás často podceňuje. Problémom interiérových bazénov a krytých vonkajších bazénov môže byť totiž zvýšená vlhkosť.
Ideálna relatívna vlhkosť v bazénovej hale je 55 - 65%. Ak by presiahla 70%, môžu sa objavovať plesne a korózia na stavebných konštrukciách. V situácii pod 50% zase dochádza k nadmernému vyparovaniu vody a drahých chemikálií. V oboch krajných prípadoch vznikajú zbytočné finančné  výdavky.
Najjednoduchšia možnosť je znížiť vlhkosť vetraním. Je to však záležitosť dočasná, nehospodárna, s veľkým únikom energií.

Existujú však moderné, elegantné a cenovo prijateľné bazénové odvlhčovače, ktoré usporia až 80% tepelnej energie oproti odvlhčovaniu vetraním – odvádzaním vlhkého a privádzaním ohrievaného čerstvého vzduchu.

Bazénový odvlhčovač spoľahlivo pracuje na kondenzačnom princípe. Nasáva vlhký teplý vzduch z bazénovej haly, z ktorého uvoľňuje vodu kondenzáciou na studenom povrchu. Tá odteká do odpadu. Následne odvlhčovač zohrieva vzduch a ventilátorom vyfukuje späť do priestoru bazénovej haly už suchý o 5°C teplejší vzduch. Deje sa to na veľmi úspornom princípe tepelného čerpadla, kedy iba 1 kW elektrickej energie vyrobí až 3 kW tepelnej energie.
Odvlhčovače pomáhajú udržovať náklady na vykurovanie vody v bazéne a vzduchu v bazénovej hale na najnižšej možnej úrovni.
Výhody:
  • Odvlhčovače kladú minimálne nároky na inštaláciu.
  • Prevedenie:
  1. nástenné,
  2. stojate,
  3. konštrukčne uspôsobené pre montáž za stenu, čím sa nenaruší vzhľad bazénovej haly. V prípade takéhoto riešenia sú v bazénovej hale len dve mriežky pre nasávanie a výfuk vzduchu. Odvlhčovač je vo vedľajšej miestnosti a sú naň napojené potrubné nástavce, ktoré prechádzajú deliacou stenou k mriežkam v bazénovej hale.
Rozsiahlejšie vzduchotechnické potrubné rozvody - odvlhčovače je možné pripojiť aj na rozsiahlejšie vzduchotechnické potrubné rozvody. Vtedy je odvlhčovač s ventilátormi so silnejším výtlačným tlakom a krytom upraveným na pripojenie vzduchotechnických potrubí umiestnený v strojovni prípadne inštalačnej šachte. Vlhký vzduch je z bazénovej haly odsávaný potrubím pod stropom. Odvlhčený vzduch rovnomerne privádzajú podlahové štrbinové výustky pozdĺž okien, prípadne i všetkých obvodových stien. Tým sa zabráni roseniu okien a kondenzácii vodných pár na chladných stenách.

Diaľkové vlhkostaty - odvlhčovače je možné vybaviť aj diaľkovými vlhkostatmi. Tým je možné efektívnejšie regulovať odvlhčovač, čím sa účinnejšie odvlhčia i problematické miesta bazénových hál. Nástenný diaľkový vlhkostat bezdrôtovo ovláda odvlhčovač vyslaním rádiového signálu. Vďaka bezdrôtovému ovládaniu odpadá inštalácia káblu a zásah do hotových odkladov a omietok. Bezdrôtové vlhkostaty umožňujú aj spracovanie štatistiky zariadenia pre optimalizáciu prevádzky odvlhčovača.

Teplovodná vložka - sa pripája na rozvod vykurovacej vody. Tá umožní využiť odvlhčovač ako fain-coil, čím sa posilnia stávajúce vykurovacie telesá v bazénovej hale. Ide o vhodné riešenie v prípade, že plocha podlahového vykurovania je malá alebo jej tepelný výkon je nedostatočný, a tiež v prípade, že v bazénovej hale nie je vhodné miesto pre umiestnenie radiátorov.


 
 
 
Vlhkosť nemusí byť problém