Odvlhčovače - tepelné čerpadlá | Odvlhcovac.sk

 
 
 

2013

Ocenenie

 pri príležitosti: Konferencia Meaco, UK   


 
V roku 2013 sa konala vo Veľkej Británii Medzinárodná konferencia, ktorej usporiadateľom bola spoločnosť Meaco. Cieľom konferencie bola podpora marketingových aktivít na medzinárodnom trhu pre produktový rad bytových a priemyselných odvlhčovačov.  Microwell, ako dlhoročný obchodný partner spoločnosti Meaco, bol pozvaný a ocenený na tejto konferencii.
 

 

Výrobok roka

pri príležitosti: Aquatherm Nitra   


 
Medzinárodný odborný veľtrh vykurovacej, ventilačnej, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky Aquatherm Nitra ocenil najlepšie výrobky na trhu bazénovej techniky. Boli tu udeľované ocenenia Zlatá medaila a diplomy za výnimočné produkty na trhu v roku 2013. Microwell získal 1. cenu za svoj výrobok bazénový odvlhčovač DRY500 Metal. 'Sme hrdí za udelenie takéhoto ocenenia nášmu výrobku. Táto cena je vyjadrením nášho nepretržitého úsilia preraziť so slovenskými výrobkami na zahraničný trh' vyjadril sa riaditeľ spoločnosti Microwell Ing. Tibor Kovács počas svojho prejavu pri preberaní ocenenia.
 
 Microwell DRY 500 METAL
 
 
 
Vlhkosť nemusí byť problém