Tepelné čerpadlo — Odvlhčovače - tepelné čerpadlá

 
 
 

Tepelné čerpadlo

Čo je tepelné čerpadlo?

Princíp fungovania tepelného čerpadla?

Ako rýchlo vykúri / vychladí tepelné čerpadlo môj bazén?

Aká je ideálna teplota vody v bazéne?

Ako vybrať tepelné čerpadlo?


 

Čo je tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je navrhnuté výhradne pre ohrievanie a chladenie vody v bazéne a udržiavanie jej teploty na požadovanom stupni.
Iné možné použitie je úprava teploty vody v nádržiach s rybami, vínnych nádržiach alebo zariadeniach pre chladenie koní.
Tieto možné použitia treba vopred prekonzultovať s miestnym inštalatérom výrobkov alebo distribútorom. Akýkoľvek iný spôsob použitia výrobku je považovaný za nevhodný.


Princíp fungovania tepelného čerpadla?

Jednoducho povedané:
Tepelné čerpadlo je schopné extrahovať teplo/chlad prítomné v okolitom ovzduší, pričom ho upravené prevádza do vody v bazéne. Pri ohrievaní, čím je vyššia okolitá teplota vzduchu, tým viac voľnej energie môže tepelné čerpadlo extrahovať a tým je aj vyššia účinnosť. Pri vhodných podmienkach zaplatíte okolo 15% tepla, t.j. 85% tepla je zadarmo. Prosíme, pozrite sa na nákres nižšie, ktorý uvádza rôzne podmienky okolitého vzduchu spolu s jeho následnou výkonnosťou.
Presnejšie povedané:
Tepelné čerpadlo získava teplo zo vzduchu okolo bazéna prostredníctvom kompresie – expanzie teplonosnej tekutiny (zároveň s týmto sa vzduch ochladzuje). Teplonosná tekutina je následne kompresorom dovádzaná k špirálam výmenníka, ktorý ju tlakuje a tým ohrieva. V týchto špirálach prevádza teplonosná tekutina svoju teplotu do vody bazéna. Z výmenníka tečie ochladená tekutina do expanzného ventila alebo do kapiláry, kde sa jej tlak zníži a zároveň sa prudko ochladí. Táto ochladená tekutina tečie znova do výparníka, kde sa zohrieva prúdiacim vzduchom. Celý proces prebieha plne automatizovane, pričom je monitorovaný tlakovými a tepelnými čidlami. Rovnaký princíp funguje aj pri chladiacom režime tepelného čerpadla.

Ako rýchlo vykúri / vychladí tepelné čerpadlo môj bazén?

Výkonnosť tepelného čerpadla rastie s rastúcou teplotou vzduchu okolia.
Kým sa dosiahne požadovaná teplota vody v bazéne, môže to trvať niekoľko dní. Dĺžka tohto obdobia závisí od rovnováhy tepelnej straty a tepelného zisku vášho bazéna.
Príklady tepelných strát: zlá konštrukcia bazéna, použité materiály, nepoužívanie krytu, vzťah teploty vzduchu – vody, dopĺňanie čistej vody, filtrácia a pod.
Príklady tepelných ziskov: slnečná intenzita, orientácia bazéna, vzťah teploty vzduchu – vody a pod.
Aby ste predišli tepelným stratám vtedy, keď sa bazén nepoužíva, odporúča sa používať kryt na bazén.Aká je ideálna teplota vody v bazéne?

Za ideálnu teplotu vody pre vonkajšie bazény sa považuje voda s teplotou 27° - 32°C. Toto sa môže líšiť na základe určitých požiadaviek používateľa. Pri zvolení požadovanej teploty vzduchu vyššej ako 32°C si skontrolujte vlastnosti materiálu súčastí vášho bazénu. Vysoká teplota vody môže zničiť tieto materiály a môže prispieť k tvorbe rias.

Ako vybrať tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo sa vyberá na základe jeho účelu. V zásade sa výber tepelného čerpadla orientuje na nasledovné hlavné faktory:
  1. množstvo vody v bazéne (veľkosť – objem bazéna)
  2. používanie zakrývania vodnej hladiny
  3. či sa jedná o externý alebo vnútorný bazén
  4. či sa jedná o súkromný alebo verejný bazén

Minoritný vplyv na výber konkrétneho typu čerpadla má potom ďalšia skupina faktorov, do ktorých patrí napríklad: orientácia alebo umiestnenie externého bazéna z hľadiska svetových strán, filtrácia, intenzita dopĺňania čerstvej vody, veternosť, geografická lokalita, atď.

Na základe týchto informácií je možné vybrať tepelné čerpadlo požadovaného výkonu.

Jednotlivé modely tepelných čerpadiel sú určené pre bazény do 40m3, 40-60m3, 60-80m3, 80-120m3.

Odporúča sa poradiť sa s predajcom ohľadne výberu konkrétneho modelu tepelného čerpadla.
 
 
 
Vlhkosť nemusí byť problém