Blog

Ďakujeme. Vaša správa bola odoslaná.

V našej spoločnosti dbáme na to, aby naši zákazníci boli spokojní.

Radi Vám poskytneme kvalitné služby šité na mieru.

Preto je potrebné, aby ste nám poskytli súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.

Požiadajte o cenovú ponuku

Microwell sa stará o životné prostredie

investigations

júl 16, 2019
Microwell sa stará o životné prostredie | Blog - Microwell

Microwell čaká tento rok jeden významný míľnik, uvedie na trh svoje prvé tepelné čerpadlá s ekologickým chladivom - R32 – Microwell Green line.

Microwell sa k tomuto kroku rozhodol jednak na základe platných európskych noriem, a najme preto, lebo nám záleží na životnom prostredí . uvedomujeme si zvyšovanie koncentrácie oxidu uhličitého a iných skleníkových plynov v atmosfére už nie je možné ignorovať.

Bez efektívneho znižovania emisií spomínaných plynov môžeme pravdepodobne už v blízkej budúcnosti čeliť extrémnym výkyvom počasia. Európska komisia sa preto rozhodla konať a začala postupne obmedzovať používanie skleníkových fluórových plynov s vyšším potenciálom globálneho otepľovania – GWP (viac o GWP tu).

Poďme si predstaviť aký je základný rozdiel medzi chladivom R32 a štandardne používaným chladivom R410A, ktoré sa bude musieť postupne odstaviť úplne.

Chladivo R410A patrí do kategórie fluórových skleníkových plynov, ktoré sú kombináciou dvoch zložiek v pomere 1:1.

Konkrétne je teda chladivo R410A zložené z chladiva R125 (50%) a chladivom R32 (50%). Ak si teraz jednotlivé zložky pozrieme podrobnejšie tak zistíme nasledovné:

Zložku R125 vo všeobecnosti charakterizujú slabšie termodynamické vlastnosti i vysoké GWP, no je nehorľavá.

Zložka R32 naopak ponúka nízke GWP a veľmi dobré termodynamické vlastnosti, je však mierne horľavá.

Čiže zo zloženia R410A vyplýva, že pridaním zložky R125 sa prihliadalo najme na bezpečnosť a eliminovanie miernej horľavosti chladiva R32. Pridanie tejto zložky sa však potom logicky prejavilo v podobe istého zhoršenia termických vlastností klimatizačných jednotiek a o raste GWP ani nehovoriac. R410A má GWP 2090 a samotná R32 má GWP na úrovni 675

Jednozložkové chladivo R32 má teda výborné termodynamické vlastnosti ako sme už spomenuli disponuje výbornými hodnotami. Jeho použitie v tepelných čerpadlách, ale i v klimatizačných jednotkách, prináša celkom nové možnosti, keďže sú takéto zariadenia efektívnejšie približne 1,5 násobne. Navyše v tepelnem čerpadle s rovnakým výkonom je možné znížiť objem dávky chladiva až o 30 %. Ďaľšou nespornou výhodou je jednoduchšia možnosť naplnenia chladiva pri prípadnom úniku. Umožňuje to jeho zloženie. Chladivo R410A je zmesou dvoch chladív s rozdielnou hustotou a preto je jeho dopĺňanie komplikovanejšie.

Je chladivo R32 nebezpečne horľavé?

Ako sme už spomínali vyššie chladivo R32 je označované ako mierne horľavé. Presnejšie podľa európskych noriem ISO5419, ISO817 a EN378 je chladivo R32 zaradené do kategórie A2L - nepatrne horľavé. Výrobcavšak si stojí za tým, že toto chladivo je úplne spoľahlivé a spĺňa všetky požiadavky na bezpečnosť. A našťastie všetky doterajšie skúsenosti mu dávajú za pravdu. Chladivo R32 sa totiž používa už od roku 2013 v približne 5 miliónov tepelných čerpadiel a klimatizačných jednotiek a doteraz nebol zaznamenaný jediný prípad, ktorý by priamo súvisel so vznietením chladiva.

Späť