Blog

Microwell sa stará o životné prostredie

investigations

júl 16, 2019
Microwell sa stará o životné prostredie | Blog - Microwell

Microwell čaká tento rok jeden významný míľnik, uvedie na trh svoje prvé tepelné čerpadlá s ekologickým chladivom - R32 – Microwell Green line.

Microwell sa k tomuto kroku rozhodol jednak na základe platných európskych noriem, a najme preto, lebo nám záleží na životnom prostredí . uvedomujeme si zvyšovanie koncentrácie oxidu uhličitého a iných skleníkových plynov v atmosfére už nie je možné ignorovať.

Bez efektívneho znižovania emisií spomínaných plynov môžeme pravdepodobne už v blízkej budúcnosti čeliť extrémnym výkyvom počasia. Európska komisia sa preto rozhodla konať a začala postupne obmedzovať používanie skleníkových fluórových plynov s vyšším potenciálom globálneho otepľovania – GWP (viac o GWP tu).

Poďme si predstaviť aký je základný rozdiel medzi chladivom R32 a štandardne používaným chladivom R410A, ktoré sa bude musieť postupne odstaviť úplne.

Chladivo R410A patrí do kategórie fluórových skleníkových plynov, ktoré sú kombináciou dvoch zložiek v pomere 1:1.

Konkrétne je teda chladivo R410A zložené z chladiva R125 (50%) a chladivom R32 (50%). Ak si teraz jednotlivé zložky pozrieme podrobnejšie tak zistíme nasledovné:

Zložku R125 vo všeobecnosti charakterizujú slabšie termodynamické vlastnosti i vysoké GWP, no je nehorľavá.

Zložka R32 naopak ponúka nízke GWP a veľmi dobré termodynamické vlastnosti, je však mierne horľavá.

Čiže zo zloženia R410A vyplýva, že pridaním zložky R125 sa prihliadalo najme na bezpečnosť a eliminovanie miernej horľavosti chladiva R32. Pridanie tejto zložky sa však potom logicky prejavilo v podobe istého zhoršenia termických vlastností klimatizačných jednotiek a o raste GWP ani nehovoriac. R410A má GWP 2090 a samotná R32 má GWP na úrovni 675

Jednozložkové chladivo R32 má teda výborné termodynamické vlastnosti ako sme už spomenuli disponuje výbornými hodnotami. Jeho použitie v tepelných čerpadlách, ale i v klimatizačných jednotkách, prináša celkom nové možnosti, keďže sú takéto zariadenia efektívnejšie približne 1,5 násobne. Navyše v tepelnem čerpadle s rovnakým výkonom je možné znížiť objem dávky chladiva až o 30 %. Ďaľšou nespornou výhodou je jednoduchšia možnosť naplnenia chladiva pri prípadnom úniku. Umožňuje to jeho zloženie. Chladivo R410A je zmesou dvoch chladív s rozdielnou hustotou a preto je jeho dopĺňanie komplikovanejšie.

Je chladivo R32 nebezpečne horľavé?

Ako sme už spomínali vyššie chladivo R32 je označované ako mierne horľavé. Presnejšie podľa európskych noriem ISO5419, ISO817 a EN378 je chladivo R32 zaradené do kategórie A2L - nepatrne horľavé. Výrobcavšak si stojí za tým, že toto chladivo je úplne spoľahlivé a spĺňa všetky požiadavky na bezpečnosť. A našťastie všetky doterajšie skúsenosti mu dávajú za pravdu. Chladivo R32 sa totiž používa už od roku 2013 v približne 5 miliónov tepelných čerpadiel a klimatizačných jednotiek a doteraz nebol zaznamenaný jediný prípad, ktorý by priamo súvisel so vznietením chladiva.

Späť