How choose a heat pump?

Ako si vybrať tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je vybrané na základe jeho účelu. Vo všeobecnosti je výber tepelného čerpadla založený na týchto hlavných faktoroch:

  • množstvo vody v bazéne (veľkosť bazénu - objem vody)
  • vrchný kryt bazéna - áno / nie
  • vonkajší / vnútorný bazén
  • rezidenčný / komerčný
  • Sezónnosť - celý rok používania / sezóny

Výber je zvyčajne založený na správnom výpočte bilancie tepelných strát a zisku. Pre tento výpočet je dôležitejším vstupom než týchto 5 faktorov. Ďalšími príkladmi faktorov tepelnej straty a zisku sú: orientácia vonkajšieho bazéna vzhľadom k smeru, geografickej polohy bazénu, denná fáza filtrácie, intenzita výmeny čerstvej vody alebo plnenia, intenzita slnečného svetla, vietor atď.

Vyššie uvedené informácie vedú k detailnému výpočtu a výberu. Skúsenosti však ukazujú, že vo väčšine prípadov sa veľkosť bazénu môže použiť ako hlavný ukazovateľ, ktorý sa vo väčšine prípadov javí ako správny. Tepelné čerpadlá sú preto navrhnuté pre určitý objem bazénu. Prezrite si náš produktový rad tepelných čerpadiel pre bazény do 40 m3, do 60 m3, do 70 m3, 80 m3, 120 m3. Najnovšie, rada iMax Inverter až do 520m3.

Ak je váš bazén väčší ako 120 m3, používa sa obvikle viac tepelných čerpadiel. Ak máte otázky týkajúce výberu tepelného čerpadla, prosím obráťte sa na nás.