Quality And Certification

Kvalita a certifikáty

V spoločnosti Microwell sme presvedčení o potrebe neustáleho zdokonaľovania našej práce, zlepšovania našich procesov a produkcie našich výrobkov, ktoré prekračujú predstavy našich klientov. Motivácia na zveľaďovanie existujúcich požiadaviek a prekračovanie priemeru je to, čo nás determinuje a odlišuje od našich konkurentov. Iba poskytovaním vynikajúcej práce a spoľahlivých produktov môžeme naďalej zotrvať v čele ako inovatívny, spoľahlivý a dôveryhodný partner v tomto odvetví.

Usilujeme sa o dlhodobý úspech, a preto staviame na základoch kvality vo všetkých fázach podnikania a pracovných aspektoch.

  • Zosúladenie potrieb zákazníkov s našimi silnými stránkami.
  • Neustále zlepšovanie produktov a procesov.
  • Investície do nových technológií.
  • Rozvoj, posilnenie a podpora členov tímu.
  • Zaobchádzanie so všetkými členmi tímu ako s partnermi - s úctou a rešpektom.
  • Implementácia kontroly procesov, zariadení, systémov a kontrola kvality.

RIADENIE KVALITY

Politika kvality Microwell je definovaná v súlade s medzinárodnou normou STN EN ISO 9001: 2001, podľa ktorej sa v roku 2009 v rámci celej spoločnosti vybudoval a certifikoval systém manažérstva kvality.

Opakovaná úspešná recertifikácia je dôkazom, že spoločnosť Microwell operuje v prostredí v súlade s aktuálne platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie, akceptujúc nielen nevyhnutné legislatívne požiadavky, ale aktívne pristupujúc k prevencii a maximálnemu dodržiavaniu predpisov o kvalite produktu.

ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT

Sme hrdí na to, že sme držiteľmi certifikátu systému environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001: 2005, ktorý bol získaný v roku 2011 a bol úspešne obhájený v roku 2019.

Týmto sme sa zaviazali k zvyšovaniu environmentálnej bezpečnosti pri triedení a manipulácii s odpadmi, zlepšovaniu kvality pracovného a životného prostredia organizácie Microwell, s.r.o., zefektívneniu a zosúladeniu využívania surovinových a materiálových zdrojov, investíciám a technologickému rozvoju, ktoré svojou podstatou napĺňajú význam globálnej koncepcie TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA, resp. myšlienky “MYSLI GLOBÁLNE - KONAJ LOKÁLNE“.

RIADENIE V OBLASTI ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI

Spoločnosť Microwell splnila všetky požiadavky a získala certifikát systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci STN OHSAS 18001: 2009 v roku 2013, ktorý bol znovu získaný v roku 2017.

OHSAS 18001 bol nahradený 14.11.2019 pri recertifikačnom audite certifikátom ISO 45001.

Všetky naše výrobky boli samostatne testované na označenie zhody CE pre výrobky predávané v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru.

Microwell Vás žiada o súhlas s používaním Vašich údajov na nasledujúce účely:

Vaše osobné údaje budú spracované a informácie z vášho zariadenia (súbory cookie, jedinečné identifikátory a ďalšie údaje zariadenia) môžu byť uchovávané, používané a zdieľané s dodávateľmi tretích strán, prípadne používané konkrétne týmto webom alebo aplikáciou. Niektorí dodávatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, proti ktorému môžete vzniesť námietku pomocou možností nižšie. Súhlas môžete zrušiť prejdením na odkaz v dolnej časti tejto stránky alebo v našich pravidlách ochrany súkromia.

Technické cookies

Tieto cookies potrebujete pre správny chod webovej stránky. Obsahujú anonymizované informácie o Vaších výberoch.

Analytické cookies

Pre vylepšenie naších služieb, využívame službu Google Analytics, ktorá odosiela anonymné informácie o Vašej návšteve a zbiera agregované dáta o zvyklostiach návštevníkov, vďaka ktorým denno denne vylepšujeme naše služby.