About us

O nás

Microwell, spol. s r.o., bola založená v roku 1992 a pozostáva z troch obchodných divízií. Po prvej divízii priemyselných meracích riešení bola v roku 1996 založená druhá divízia so zameraním na riešenia klimatizácií. Najmladšia a najrýchlejšie sa rozvíjajúca divízia sa špecializuje na vývoj, výrobu a distribúciu odvlhčovacích a vykurovacích riešení. Na základe rozsiahlych poznatkov a skúseností z divízií merania a klimatizácie bola v roku 2003 založená tretia divízia, keď dozrela potreba trhu pre inovatívne, moderné, spoľahlivé a efektívne produkty. Spoločnosť Microwell neustále investuje do komplexného výrobného závodu s vlastným výskumom a vývojom zariadení, laboratóriom a testovacím priestorom.

V roku 2020, reakciou na celosvetovú pandémiu COVID-19, inžinieri R&D oddelenia vyvinuli nový prístroj na čistenie vzduchu na báze UV-C žiarenia. Spoločnosť Microwell následne začala s výrobou a predajom germicídneho žiariča ATHMOSS, ktorý vzduch nasáva, vyčistí, prefiltruje a následne vydenzifikovaný vypúšťa do priestoru, v prítomnosti ľudí v miestnosti.

Dnes sme špecialistami na odvlhčovanie a vyhrievanie bazénov s viac ako 5000 úspešnými projektami, od bazénov, Jacuzzi, víriviek, hotelových a rekreačných centier, múzeí, galérií, zdravotníckych zariadení, cez nádrže pre ryby a medúzy, až po zariadenia na regeneráciu koní. Sme hrdí na to, že naše výrobky exportujeme do viac ako 30 krajín. Keďže zákazníci v každej krajine a na každom trhu hľadajú rôzne vlastnosti a hodnoty produktu, vždy sme pozorne načúvali, čo naši klienti požadujú. Väčšina našich produktov a doplnkov sa vyvinula po úzkej spolupráci s našimi zákazníkmi.

Výrobky firmy Microwell poskytujú úžitok pre spotrebiteľov v rôznych krajinách. Naším cieľom nie je predávať "len krabicu“, my poskytujeme riešenie. Ponúkame najširšiu skupinu produktov, modelov, možnosť v plnej flexibilite sa prispôsobiť každej jednotlivej aplikácii a preferenciám každého jednotlivého klienta vďaka mnohým doplnkom, ktoré na požiadanie je možné pridať k produktu. Veríme, že neexistuje bazén, sauna alebo vírivka, či Spa alebo hotely, ktoré by nemohli byť vybavené produktami spoločnosti Microwell.

Zamestnávame jedných z najskúsenejších inžinierov zo strednej Európy. Sme hrdí na to, že máme pre našich zamestnancov osobný rastový a vzdelávací program, ktorý neustále zvyšuje ich znalosti a kompetencie. Sme si teda istí, že vyhovieme akýmkoľvek Vašim požiadavkám.

S podporou štyroch pobočiek na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku a predajnou sieťou rozširujúcou sa vo viac ako 30 krajinách po celom svete podporujeme zákazníkov v celej Európe, Rusku, Turecku, Brazílii, Južnej Afrike a na Strednom východe.

Ak máte otázku, pokojne sa na nás obráťte. Radi Vás obslúžime.

ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA

Základnými princípmi Environmentálnej politiky organizácie MICROWELL, spol. s.r.o. s nadväznosťou na všetky dokumenty záväzného charakteru sú:

 1. Udržiavať a rozvíjať systém environmentálneho manažérstva založený na požiadavkách normy ISO 14001 so zohľadnením environmentálnych právnych predpisov platných v SR a iných environmentálnych požiadaviek prijatých organizáciou MICROWELL, spol. s.r.o.
 2. Aktívnou prevenciu a sústavným zlepšovaním procesov minimalizovať nepriaznivé dopady výrobných činností, výrobkov a služieb na životné a pracovné prostredie.
 3. Zohľadňovať environmentálne aspekty pri nákupe vstupných surovín, materiálov, energií a služieb a tiež pri zavádzaní nových procesov a technológií.
 4. Zvyšovať environmentálne povedomie všetkých zamestnancov.

POLITIKA KVALITY

Politika kvality organizácie MICROWELL, spol. s r. o. vyjadruje jednoznačný zámer poskytovať kvalitné produkty s cieľom spĺňať požiadavky zákazníkov, stabilizovať pozíciu spoločnosti na trhu a zabezpečiť jej ďalší rozvoj.

Pre dosiahnutie tohto zámeru plánujeme nasledovné:

 1. Plniť požiadavky kladené na produkt zákazníkom, neustále zlepšovať kvalitu produktu a zvyšovať spokojnosť zákazníkov.
 2. Neustále zlepšovať výkonnosť organizácie a efektívnosť riadenia spoločnosti.
 3. Chrániť životné prostredie a zlepšovať pracovné podmienky zamestnancov z hľadiska bezpečnosti a zdravia pri práci.
 4. Rozvíjať ľudský potenciál, zvyšovať odbornú spôsobilosť zamestnancov.
 5. Zdokonaľovať Systém manažérstva kvality.

POLITIKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

Pri realizácii svojich podnikateľských aktivít využíva spoločnosť MICROWELL s.r.o. skúsenosti svojich zamestnancov. Vychádza pritom z ich angažovanosti, znalosti problematiky a riadiacich schopností v zhode so základným zameraním firmy.

Vedenie spoločnosti sa zaväzuje:

 1. Rešpektovať všetky legislatívne a iné požadavky BOZP a integrovať ich do riadenia spoločnosti.
 2. Identifikovať, analyzovať a posudzovať riziká súvisiace s pracovnou činnosťou a sústavne a trvale zlepšovať system BOZP.
 3. Vytvárať bezpečné a zdravie neohrozujúce pracovné podmienky.
 4. Rozvíjať odbornú prípravu a zvyšovať povedomie zamestnancov o zásadách BOZP, aby to viedlo k bezpečnej práci, ochrane zdravia.
 5. Vydávať pravidlá a pokyny na zaistenie BOZP v súlade so zákonnými predpismi
 6. Informovať zamestnancov a zástupcov zamestnancov o stave zaistenia BOZP, hľavne v oblasti eliminácie rizík na pracoviskách.
 7. Udržiavať a neustále zlepšovať systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s účasťou všetkých zamestnancov.

Microwell Vás žiada o súhlas s používaním Vašich údajov na nasledujúce účely:

Vaše osobné údaje budú spracované a informácie z vášho zariadenia (súbory cookie, jedinečné identifikátory a ďalšie údaje zariadenia) môžu byť uchovávané, používané a zdieľané s dodávateľmi tretích strán, prípadne používané konkrétne týmto webom alebo aplikáciou. Niektorí dodávatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, proti ktorému môžete vzniesť námietku pomocou možností nižšie. Súhlas môžete zrušiť prejdením na odkaz v dolnej časti tejto stránky alebo v našich pravidlách ochrany súkromia.

Technické cookies

Tieto cookies potrebujete pre správny chod webovej stránky. Obsahujú anonymizované informácie o Vaších výberoch.

Analytické cookies

Pre vylepšenie naších služieb, využívame službu Google Analytics, ktorá odosiela anonymné informácie o Vašej návšteve a zbiera agregované dáta o zvyklostiach návštevníkov, vďaka ktorým denno denne vylepšujeme naše služby.