Štrbinové výustky

Štrbinové výustky

sú príslušenstvom pre kanálové bazénové odvlhčovače - DUCT

Bazénové podlahové štrbinové výustky sa používajú na prívod vzduchu do bazénových hál, umiestňujú sa k oknám.

V súčinnosti s VZT jednotkou s vykurovacím telesom vytvárajú vzduchovú "záclonu" pred oknami, ktorá neprepustí vlhký vzduch k oknám. Tak bráni orosovaniu skiel okien a zníži tepelné straty okien. Tým sa výrazne šetria náklady na vykurovanie.